SZC logo

Békéscsabai Szakképzési Centrum

OM kód: 203029/003 | 5600 Békéscsaba, Gábor köz 1.

Intézmény logo

Kemény Gábor Technikum

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA

Karrier

Összes karrierlehetőség

matematika oktató

Békéscsabai Szakképzési Centrum a "2012. évi I. törvény a munka törvénykönyve" alapján pályázatot hirdet a Békéscsabai Szakképzési Centrum Kemény Gábor Technikum matematika oktató munkakör ellátására.

Állást hirdető szakképző intézmény

Iskola Neve Békéscsabai SZC Kemény Gábor Technikum
Iskola címe Békéscsaba, Gábor köz 1.
Honlap https://kemenygabor.bekescsabaiszc.hu/
E-mail cím kemeny@bszc.hu

A meghirdetett állás

Jogviszony időtartama Határozott, 2024. augusztus 21. - 2025. június 30. (meghosszabbítható) 
Foglalkoztatás jellege Teljes munkaidős
Munkavégzés helye Békéscsaba, Gábor köz 1. 
Feladat típusa Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott oktató munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátása. A tantárgyfelosztásban meghatározott órák, foglalkozások megtartása; felzárkóztatás, tehetséggondozás, érettségiztetés; elektronikus napló vezetése; a tanulók folyamatos értékelése; tanítással kapcsolatos adminisztratív feladatok végzése. 
Munkabér és juttatások A munkabér és egyéb juttatások megállapítására a munkáltató és a munkavállaló közötti bérmegegyezés alapján kerül sor. 
Pályázati feltételek •    12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 134. § szerint:
1)    A közismereti oktatásban oktatott tantárgy oktatójának a) technikumban egyetemi szintű vagy mesterfokozatú, b) szakképző iskolában legalább főiskolai szintű, a közismereti tantárgynak megfelelő szakos tanári végzettséggel kell rendelkeznie.
2)    Az ágazati alapoktatásban és - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a szakirányú oktatásban oktatott tantárgy oktatójának a) technikumban szakmai tanárképzésben szerzett mesterfokozattal vagy felsőfokú végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképzettséggel, b) szakképző iskolában az ágazatnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképesítéssel kell rendelkeznie.
(3) A gyakorlati ismereteket oktató személynek legalább érettségi végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképesítéssel kell rendelkeznie.
•    felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
•    magyar állampolgárság,
•    büntetlen előélet, cselekvőképesség,
•    foglalkoztatás esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 41. § (2) bekezdés)
A pályázat benyújtásakor előnyt jelent - B kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások •    fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
•    az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,
•    motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
•    nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz,
•    A pályázat beadási határidejét követően a pályázati anyaghoz kapcsolódó hiánypótlásra
nincs lehetőség.
Betölthetőség időpontja A munkakör legkorábban 2024. augusztus 21. napjától tölthető be. 
Jelentkezési határidő 2024. június 21. 
Jelentkezés módja Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Békéscsabai Szakképzési Centrum Kemény Gábor Technikum székhelyére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Gábor köz 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: NSZFH/602/000199-1/2024, valamint a beosztás megnevezését: Békéscsabai SZC Kemény Gábor Technikum, matematika oktató 
Pályázat elbírálásának határideje 2024. július 1.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa, bármiféle jogi és / vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Malatyinszki Péter igazgató nyújt, a +36-70/199-2001-es telefonszámon.

Letölthető leírás az álláshirdetésről


Csatolt PDF-ek

matematika_oktato.pdf

Letöltés

Várjuk jelentkezését!

Jelentkezés az állásra

Partnereink

SZC logo

Békéscsabai Szakképzési Centrum


Kemény Gábor Technikum

5600 Békéscsaba, Gábor köz 1.

Telefon: +36 (66) 325 636

E-mail: kemeny@bszc.hu

OM azonosító: 203029/003

Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001278/2015


2024Kemény Gábor Technikum